قوانین و مقررات

توصیه می شود قبل از ثبت نام قوانین و مقررات را بدقت مطالعه بفرمایید

حضور به موقع و بدون تأخیر در کلاس؛ هر 2 جلسه تأخیر یک جلسه غیبت محسوب میشود.
عدم حضور در جلسات آزمون به منزله ی نمره ی صفر خواهد بود. در شرایط خاص و موجه بودن غیبت، پرداخت هزینه برای طراحی مجدد سؤال و برگزاری آزمون مجدد الزامی است.

در صورت تشکیل کلاس ها با تعداد کمتر از حد نصاب، تعداد جلسات کاهش خواهد یافت.

استفاده از لباس متناسب با فرهنگ اسلامی الزامی است.

رعایت آداب اجتماعی مقبول در رفتار، سخن، و نحوه ی برخورد با اساتید، کارکنان و زبان آموزان ضروری است.

زبان آموز باید در زمان پیش ثبت نام (یک هفته قبل از هر ترم) ثبت نام خود را انجام دهد.

تاریخ ثبت نام هر ترم در برنامه ی سالانه آموزشگاه مشخص شده است. در صورت عدم ثبت نام در تاریخ های مشخص شده، زبان آموز ملزم به پرداخت 20 درصد افزایش شهریه در آن ترم خواهد بود.

 استرداد شهریه تنها برای آن دسته از زبان آموزان امکانپذیر است که 24ساعت قبل از شروع ترم اعلام انصراف خود را به آموزشگاه اطلاع دهند.

پس از شروع ترم، امکان استرداد شهریه یا رزرو برای ترم های بعد وجود ندارد.

آموزشگاه زبان انگلیسی فرزانه