همکاری آموزشگاه زبان فرزانه و موسسه ACETESOL کانادا

  • تاریخ: 1397/02/01
همکاری آموزشگاه زبان فرزانه و موسسه ACETESOL کانادا

موسسه آموزش زبان انگلیسی فرزانه تهران با همکاری موسسهACETESOL  کانادا موفق به برپایی و اتمام موفقیت‌آمیز دوره تِسول شد. یادآور می‌شود به شرکت‌کنندگان این دوره که در مردادماه 1396 برگزار شد، مدرک پایان‌دوره اعطا گردید.