دوره های زبان انگلیسی در آموزشگاه فرزانه

  • تاریخ: 1394/03/01
دوره های زبان انگلیسی در آموزشگاه فرزانه

دوره های زبان انگلیسی در آموزشگاه فرزانه شامل دوره های
داخل آموزشگاه خردسالان و کودکان، نوجوانان و بزرگسالان،
و دوره های خارج از آموزشگاه نوجوانان و جوانان، و بزرگسالان، و کارگاه های آموزشی هستند.


دوره های داخل آموزشگاه
 

الف: دوره های خردسالان و کودکان (4 تا 12 سال) شامل مجموعه Jolly Phonics برای کودکان 4 تا 6 ساله و مجموعه First Friends برای سن 7 سال و Family & Friends برای سنین 8 تا 12 سال است. مجموعه Jolly Phonics همراه با فعالیت های سرگرم کننده شامل شعر و سرود، نمایش عروسکی، آموزش جغرافیا و ریاضی، فعالیت های بدنی و نقاشی به زبان انگلیسی اجرا می گردد. دوره Family & Friends نیز شامل موسیقی و شعر و نمایش است.

ب: دوره های آموزشی نوجوانان شامل مجموعه Project و کتاب اول مجموعه Speak Now برای سنین 12 تا 15 سال است.

ج: دوره های آموزشی بزرگسالان شامل مجموعه English File و Speak Now است.

 

دوره های خارج آموزشگاه

د: دوره های آموزشی نوجوانان و جوانان در کلاس های خارج از آموزشگاه (خصوصی و نیمه خصوصی) برای گروه سنی 13 تا 17 سال شامل مجموعه های World English و Speak Now است و به نوجوانان کمک می نماید تا بدون رو به رو شدن با ابهامات فرهنگی خارجی و با استفاده از تصاویر جذاب، با شخصیت های واقعی کتاب ها ارتباط برقرار نمایند. فعالیت های خواندن و نوشتن اغلب در منزل انجام می شوند و در کلاس به کارهای اجتماعی و گروهی پرداخته می شود.

ه: دوره های آموزش بزرگسالان در خارج از آموزشگاه برای آن دسته از بزرگسالانی که مطالعه کافی و اطلاعات عمومی بالایی ندارند مانند دوره های نوجوانان و جوانان با مجموعه های World English و Speak Now اجرا می گردد.

و: دوره های آموزش بزرگسالان دانشگاهی که مطالعه روزانه دارند و آماده درک فرهنگی زبان انگلیسی در کشورهای مختلف جهان هستند و توان اجرای پروژه های تحقیقاتی را دارند شامل مجموعه Face2Face است.

ز: دوره های کارگاهی:

    فروش و بازاریابی به زبان انگلیسی

تعامل فرهنگی و اجتماعی با دیگر ملت ها